ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

  จ้างเหมาผู้ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลห้วยบงจำนวน 14 หมู่บ้าน ประกาศวันที่ 01 /03 /2566
  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหิน ประจำเดือน มี.ค. 2566 ประกาศวันที่ 01 /03 /2566
  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหว้า ประจำเดือน มี.ค. 2566 ประกาศวันที่ 01 /03 /2566
  ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 5 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์(ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำเดือน1มีนาคม 2566-15.. ประกาศวันที่ 01 /03 /2566
  จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่สำหรับซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 003-54-0001 หมายเลขทะเบียน ... ประกาศวันที่ 23 /02 /2566
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประกาศวันที่ 21 /02 /2566
  จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายอะไหล่รถยนต์กู้ชีพกู้ภัยของ อบต.ห้วยบง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-61-0003 หมายเลขทะเบียน กต 2664 ชย ประกาศวันที่ 20 /02 /2566
  จ้างทำป้ายไวนิล(โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม) ประกาศวันที่ 15 /02 /2566
  ซื้อวัสดุอบรม(โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม) ประกาศวันที่ 15 /02 /2566
  จ้างเหมาเปลี่ยนยางนอก รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 8795 ประกาศวันที่ 15 /02 /2566
  จ้างเหมาทำความสะอาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ทะเบียน 416-57-0051 ประกาศวันที่ 14 /02 /2566
  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) ประกาศวันที่ 13 /02 /2566
  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย) ประกาศวันที่ 13 /02 /2566
  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิเตอร์(อุปกรณ์กระจายสัญญาณ) ประกาศวันที่ 13 /02 /2566
  จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่สำหรับซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 003-54-0001 หมายเลขทะเบียน ... ประกาศวันที่ 13 /02 /2566
  ซื้อแก๊สหุงต้ม ประกาศวันที่ 08 /02 /2566
  จ้างป้ายไวนิล ประกาศวันที่ 08 /02 /2566
  จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่สำหรับซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 003-54-0001 ประกาศวันที่ 08 /02 /2566
  ครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน) ประกาศวันที่ 06 /02 /2566
  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน) ประกาศวันที่ 06 /02 /2566

    ถัดไป(Next)    สุดท้าย(Last)         ดูเพิ่มเติม...     กลับหน้าหลัก