ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

  ซื้อกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 ประกาศวันที่ 17 /06 /2563
  จ้างป้ายไวนิล(พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.10) ประกาศวันที่ 15 /06 /2563
  จ้างเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ ประกาศวันที่ 11 /06 /2563
  ซื้อน้ำดื่มถ้วย ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประกาศวันที่ 11 /06 /2563
  จ้างจัดทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประกาศวันที่ 11 /06 /2563
  ซื้อต้นไผ่(โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2563) ประกาศวันที่ 10 /06 /2563
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกาศวันที่ 05 /06 /2563
  จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 003-54-0001 หมายเลขทะเบียน บน 4203 ชย ประกาศวันที่ 04 /06 /2563
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกาศวันที่ 02 /06 /2563
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกาศวันที่ 02 /06 /2563
  จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่3สายจากถนนหนองโจทย์ ถึงบ้านนายสุนทร ศรีโฉม ประกาศวันที่ 28 /05 /2563
  จ้างทำป้ายไวนิล ประกาศวันที่ 26 /05 /2563
  ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร sharp Mx-312at) ประกาศวันที่ 26 /05 /2563
  จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านหนองไม้งาม หมู่ 11 สายจากสวนนางฉวีวรรณ รักษ์หินลาด ถึงที่นานางวิไล จี้เพชร ประกาศวันที่ 26 /05 /2563
  จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านหินกอง หมู่ 6 สายบ้านหินกอง ถึง ภูกระแต ประกาศวันที่ 22 /05 /2563
  จ้างในการซ่อมเครื่องปรับอากาศ(ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง) ประกาศวันที่ 20 /05 /2563
  จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ประกาศวันที่ 20 /05 /2563
  จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ(ห้องคลัง) ประกาศวันที่ 20 /05 /2563
  จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข8795 ชย ประกาศวันที่ 19 /05 /2563
  ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประกาศวันที่ 18 /05 /2563

    ถัดไป(Next)    สุดท้าย(Last)

 

  ดูเพิ่มเติม...