สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

 


เดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2564
ที่ ประเด็นการร้องเรียน กำลังดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม หมายเหตุ
1 ไม่มีเรื่องร้องเรียน - -    
 
เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2564
ที่ ประเด็นการร้องเรียน กำลังดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม หมายเหตุ
1 ไม่มีเรื่องร้องเรียน - -    
 
เดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2564
ที่ ประเด็นการร้องเรียน กำลังดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม หมายเหตุ
1 ไม่มีเรื่องร้องเรียน - -    
 
เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2564
ที่ ประเด็นการร้องเรียน กำลังดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม หมายเหตุ
1 ไม่มีเรื่องร้องเรียน - -    
 
เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2564
ที่ ประเด็นการร้องเรียน กำลังดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม หมายเหตุ
1 ไม่มีเรื่องร้องเรียน - - - -
 
เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2564
ที่ ประเด็นการร้องเรียน กำลังดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม หมายเหตุ
1 ไม่มีเรื่องร้องเรียน - -   -
 
เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2564
ที่ ประเด็นการร้องเรียน กำลังดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม หมายเหตุ
1 ไม่มีเรื่องร้องเรียน - - - -
 
เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2564
ที่ ประเด็นการร้องเรียน กำลังดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม หมายเหตุ
1 ไม่มีเรื่องร้องเรียน - - - -
 
เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2564
ที่ ประเด็นการร้องเรียน กำลังดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม หมายเหตุ
1 ไม่มีเรื่องร้องเรียน - - - -
 
เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2563
ที่ ประเด็นการร้องเรียน กำลังดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม หมายเหตุ
1 ไม่มีเรื่องร้องเรียน - - - -
 
เดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2563
ที่ ประเด็นการร้องเรียน กำลังดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม หมายเหตุ
1 ไม่มีเรื่องร้องเรียน - - - -
 
เดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2563
ที่ ประเด็นการร้องเรียน กำลังดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม หมายเหตุ
1 ไม่มีเรื่องร้องเรียน - - - -
 

หน้า    1  /  3  / 4       กลับหน้าหลัก