สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

 

เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565
ที่ ประเด็นการร้องเรียน กำลังดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม หมายเหตุ
1 ไม่มีเรื่องร้องเรียน - - - -
 

หน้า    2  / 3  / 4         กลับหน้าหลัก