สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
 

เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566
ที่ ประเด็นการร้องเรียน กำลังดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม รายละเอียด หมายเหตุ
1 ไม่มีเรื่องร้องเรียน - - - รายละเอียด -
 
เดือนเมษายน 2565 - กันยายน 2565
ที่ ประเด็นการร้องเรียน กำลังดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม หมายเหตุ
1 ไม่มีเรื่องร้องเรียน - - - -
 
เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565
ที่ ประเด็นการร้องเรียน กำลังดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม หมายเหตุ
1 ไม่มีเรื่องร้องเรียน - - - -
 

หน้า    2  / 3  / 4         กลับหน้าหลัก