ประกาศไม่รับของขวัญของกำนัล กิจกรรม No gift policy รายงานผลตามนโยบาย No gift policy
 
 

ประกาศไม่รับของขวัญของกำนัล

 
นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy ) ประกาศ 3 มกราคม 2566
นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy ) ประกาศ 1 กุมภาพันธ์ 2565
 
 
 
 
 
กลับด้านบน
 
กลับหน้าหลัก
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลตามนโยบาย No gift policy

 
 
รายงานการรับของขวัญ และของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)
 
 
 
 
 
 
กลับด้านบน
 
กลับหน้าหลัก