สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง


สมาชิก หมู่ที่ 2

ชื่อ-สกุล :นายวิชัย   นารีรักษ์
ตำแหน่ง :ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
วันเดือนปีเกิด :
การศึกษา :
วันเข้ารับตำแหน่ง : 28 พฤศจิกายน 2564
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :

สมาชิก หมู่ที่ 7

ชื่อ-สกุล :นายนิยม  วิชาเย็น
ตำแหน่ง : รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
วันเดือนปีเกิด :
การศึกษา :
วันเข้ารับตำแหน่ง : 28 พฤศจิกายน 2564
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
สมาชิก หมู่ที่ 3 ชื่อ-สกุล :น.ส.บุญญาภา อรุณพัฒน
ตำแหน่ง : เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
วันเดือนปีเกิด :
การศึกษา :
วันเข้ารับตำแหน่ง : 28 พฤศจิกายน 2564
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :

สมาชิก หมู่ที่ 1

ชื่อ-สกุล :นายวิชัย   กองจันทร์
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง หมู่ 1
วันเดือนปีเกิด :
การศึกษา :
วันเข้ารับตำแหน่ง : 28 พฤศจิกายน 2564
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :

สมาชิก หมู่ที่ 4

ชื่อ-สกุล : นางสาวเนตรนภา   ไพศาลพงษ์
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง หมู่ 4
วันเดือนปีเกิด :
การศึกษา :
วันเข้ารับตำแหน่ง : 28 พฤศจิกายน 2564
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :

สมาชิก หมู่ที่ 5

ชื่อ-สกุล : นายนิศสันต์   วงษ์ศรีไข
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง หมู่ 5
วันเดือนปีเกิด :
การศึกษา :
วันเข้ารับตำแหน่ง : 28 พฤศจิกายน 2564
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :

สมาชิก หมู่ที่ 6

ชื่อ-สกุล : นางสาวดาวเรือง   พูนท่าหว้า
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง หมู่ 6
วันเดือนปีเกิด :
การศึกษา :
วันเข้ารับตำแหน่ง : 28 พฤศจิกายน 2564
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :

สมาชิก หมู่ที่ 8

ชื่อ-สกุล : นายบุญยง   ธงทอง
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง หมู่ 8
วันเดือนปีเกิด :
การศึกษา :
วันเข้ารับตำแหน่ง : 28 พฤศจิกายน 2564
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :

สมาชิก หมู่ที่ 9

ชื่อ-สกุล : นายเดชมงคล   รัตนวงศ์
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง หมู่ 9
วันเดือนปีเกิด :
การศึกษา :
วันเข้ารับตำแหน่ง : 28 พฤศจิกายน 2564
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :

สมาชิก หมู่ที่ 10

ชื่อ-สกุล : นายธนพนธ์   คุณพรม
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง หมู่ 10
วันเดือนปีเกิด :
การศึกษา :
วันเข้ารับตำแหน่ง : 28 พฤศจิกายน 2564
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :

สมาชิก หมู่ที่ 11

ชื่อ-สกุล : นายพรมจันทร์   สรวงศิริ
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง หมู่ 11
วันเดือนปีเกิด :
การศึกษา :
วันเข้ารับตำแหน่ง : 28 พฤศจิกายน 2564
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :

สมาชิก หมู่ที่ 12

ชื่อ-สกุล : นางจอมสี   ศรีวงษ์ชัย
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง หมู่ 12
วันเดือนปีเกิด :
การศึกษา :
วันเข้ารับตำแหน่ง : 28 พฤศจิกายน 2564
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :

สมาชิก หมู่ที่ 13

ชื่อ-สกุล : นายอัครเดช   วงค์ษาคร
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง หมู่ 13
วันเดือนปีเกิด :
การศึกษา :
วันเข้ารับตำแหน่ง : 28 พฤศจิกายน 2564
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :

สมาชิก หมู่ที่ 14

ชื่อ-สกุล : นายมนัส   จำชาติ
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง หมู่ 14
วันเดือนปีเกิด :
การศึกษา :
วันเข้ารับตำแหน่ง : 28 พฤศจิกายน 2564
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :

             กลับหน้าหลัก