รายรับ-รายจ่ายของ อบต.ห้วยบง


รายรับ-รายจ่าย อบต.ปีงบประมาณ2562
รายรับ-รายจ่าย อบต.ปีงบประมาณ2561
รายรับ-รายจ่าย อบต.ปีงบประมาณ 2560
รายรับ-รายจ่าย อบต.ปีงบประมาณ 2559
รายรับ-รายจ่าย อบต. ปี2556
รายรับ-รายจ่าย อบต. ปี2553
 
กลับหน้าหลัก