ชื่อ : นายพชรพล  วรพล
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
วันเดือนปีเกิด :
15 มีนาคม 2503
วันเข้ารับตำแหน่ง : 19 ตุลาคม 2556
การศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศ.ศ.บ.) ม.วิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :
044-121110
ชื่อ : นายพินิจ ยอดท่าหว้า
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง คนที่ 1
วันเดือนปีเกิด : 20 สิงหาคม 2497
วันเข้ารับตำแหน่ง :16 ตุลาคม 2556
การศึกษา : ม.6
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
044-121110

ชื่อ : นายพิชิต  คงนาวัง
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง คนที่ 2
วันเดือนปีเกิด : 3 มิถุนายน 2493
วันเข้ารับตำแหน่ง : 16 ตุลาคม 2556
การศึกษา :ม.6
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :044-121110

ชื่อ : นายอนุพงษ์  สากุล
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
วันเดือนปีเกิด : 15 พฤศจิกายน 2511
วันเข้ารับตำแหน่ง : 19 ตุลาคม 2556
การศึกษา : ม.6  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :044-121110

ฝ่ายบริหาร อบต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         กลับหน้าหลัก