แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อจัดจ้าง ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

   
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-3
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(2)
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
  แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
  แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
  แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
 
 
กลับหน้าหลัก       กลับด้านบน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการจัดซื้อจัดจ้าง

 
รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ. 2567
 
 
 
 
 
กลับหน้าหลัก       กลับด้านบน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง

 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2567
 
 
 
 
 
  กลับหน้าหลัก         กลับด้านบน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

   
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณงบประมาณ 2562
  ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
  ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
   
 
  กลับหน้าหลัก         กลับด้านบน