แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
  แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(2)  
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  
  แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  
  แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560  
  แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559  
 
 
กลับหน้าหลัก       กลับด้านบน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565  
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564  
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณงบประมาณ 2562  
  ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560  
  ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559  
     
 
  กลับหน้าหลัก         กลับด้านบน