แผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 

แผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(2)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
 
 
กลับหน้าหลัก       กลับด้านบน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณงบประมาณ 2562
ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
 
 
กลับหน้าหลัก         กลับด้านบน