ประกาศจัดจ้างโครงการ โดยวิธีตกลงราคา


จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไม้งาม หมู่ที่ 11 23 มกราคม 2560
จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยางบง หมู่ที่ 9 23 มกราคม 2560
จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสระแบง หมู่ที่ 8 23 มกราคม 2560
จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยางบง หมู่ที่ 9 13 ธันวาคม 2559
จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสระแบง หมู่ที่ 8 13 ธันวาคม 2559
   
   
กลับหน้าหลัก