ตำบลห้วยบงมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยบงเหนือ จำนวน  1  แห่ง  ไว้รองรับประชาชนที่เจ็บป่วย

 
กลับหน้าหลัก