รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร

   

รายงานการประชุมสภา

 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ภาพกิจกรรม
รายงานการประชุมสภา2561  
รายงานการประชุมสภา สมัญสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 16 ตุลาคม 2560  
รายงานการประชุมสภา สมัญสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560  
รายงานการประชุมสภา สมัญสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 15 สิงหาคม 2560  
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 23 มิถุนายน 2560  
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 25 เมษายน 2560  
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558  
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 14 ธันวาคม 2558  
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 29 ธันวาคม 2558  
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559  

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 3 พฤษภาคม 2559

 
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 13 พฤษภาคม 2559  
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 17 พฤษภาคม 2559  
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 2 มิถุนายน 2559  
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559  
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 26 สิงหาคม 2559  
   
กลับหน้าหลัก     กลับด้านบน  
   
   

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร

 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1-16/2561  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 17/2560 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 14/2559 วันที่16 กันยายน 2559  
   
กลับหน้าหลัก     กลับด้านบน