รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร

   

รายงานการประชุมสภา

 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2565  
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2565  
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565  
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565  
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565  
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2565  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ครั้งแรก 6 มกราคม 2565  
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ   สมัยที่  ๑    ครั้งที่   ๑/๒๕๖๔ วันที่  ๒๗ เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔     
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ   สมัยที่  ๒    ครั้งที่   ๒/๒๕๖๔ วันที่  ๒๕ เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔     
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔ วันที่   ๑๓  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔     
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ภาพกิจกรรม
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่3 วันที่ 25 ธ.ค. 63 (ติดตามแผน)  
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่4 วันที่ 2 พ.ย. 63  
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่3 ครั้งที่1 วันที่ 25กันยายน2563(กันเงิน)  
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่2 ครั้งที่2 วันที่ 28 ส.ค.63  
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่2 ครั้งที่1 วันที่14 ส.ค. 63  
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่2 ครั้งที่1 วันที่ 9 ก.ค. 63 (จ่ายขาด)  
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่1ครั้งที่2 วันที่ 4 มี.ค.63 (จ่ายขาด)  
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่1ครั้งที่1 วันที่ 2 มี.ค. 63 (ปรับแผน)  
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 3 ก.พ. 63  
รายงานการประชุมสภา2561  
รายงานการประชุมสภา สมัญสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 16 ตุลาคม 2560  
รายงานการประชุมสภา สมัญสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560  
รายงานการประชุมสภา สมัญสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 15 สิงหาคม 2560  
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 23 มิถุนายน 2560  
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 25 เมษายน 2560  
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558  
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 14 ธันวาคม 2558  
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 29 ธันวาคม 2558  
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559  

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 3 พฤษภาคม 2559

 
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 13 พฤษภาคม 2559  
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 17 พฤษภาคม 2559  
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 2 มิถุนายน 2559  
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559  
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 26 สิงหาคม 2559  
   
กลับหน้าหลัก     กลับด้านบน  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร

 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1-16/2561  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 17/2560 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 14/2559 วันที่16 กันยายน 2559  
   
กลับหน้าหลัก         กลับด้านบน