ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
 
กลับหน้าหลัก