สถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

 

  รายงานสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  รายงานสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  รายงานสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  รายงานสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  รายงานสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
 

 

   กลับหน้าหลัก