ช่องทางติดต่อ อบต.ห้วยบง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 248 หมู่ที่ 8 บ้านหนองสระแบง ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4412-1111
เวบไซต์ http://www.huaybong.go.th อีเมล์ abt@huaybong.go.th
หรือติดต่อผ่านช่องทางแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนร้องทุกข์ ได้

facebook : ྨ ͺ.º   ྨ ͧѹ ͺ.º
 
 
Ἱ ͺ.º