การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชน  สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและ บ้านหินกอง หมู่ 6 ต.ห้วยบง อ.เมืองจ.ชัยภูมิ วันที่ 13 กันยายน 2559