ประชาสัมพันธ์
   
  คู่มือการปฏิบัติงาน   คู่มือสำหรับผู้ขอรับบริการ     ภูมิปัญญาท้องถิ่น       ลานกีฬา         คำสั่ง
   
1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
2 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
3 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
4 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.ห้วยบง
5 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
6 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
7  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการ สปสช.
8  ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการผู้มาติดต่อ
9 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
10 ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2559
11 แผนและผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
13 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.ห้วยบง พ.ศ.2559
14 รายงานการใช้พัสดุสำนักงาน
15 การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
16 รายงานผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
17 ประชาสัมพันธ์แหล่งกำเนิดมลพิษที่อาจปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
18 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
19 การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
20 กิจกรรม/โครงการ
   
  กลับหน้าหลัก
   
   
   
   
 

คู่มือปฏิบัติงาน

   
คู่มืองานการเงินและบัญชี
คู่มืองานธุรการ
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การแก้ไขคำสั่ง
ประกาศนโยบายความปลอดภัย
 

 

    กลับด้านบน
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น
   

ข้าวต้มมัดใบมะพร้าวนางส่วย จัตุรงค์ กำลังสอนวิธีทำข้าวต้มมัดใบมะพร้าว เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ และได้รู้จักอุปกรณ์ต่างๆด้วยประสบการณ์จริง

วัสดุอุปกรณ์

1.ใบมะพร้าว
2.เชือกฟาง
3.ข้าวสารเหนียว
4.มะพร้าวขูด
5.เกลือ
6.ถั่วลิสง
7.กล้วยน้ำหว้าสุก 

ข้าวต้มมัดใบมะพร้าว
ข้าวต้มพื้นบ้านอีสานใต้ (ภาษาถิ่น เรียกว่า "อันซอมสะเลิกโดง") นิยมทำในงานพิธี งานบุญพื้นบ้าน หรือทำกินรวมเครือญาติ ส่วนผสมข้าวเหนียว กล้วยน้ำว้าสุก มะพร้าวขูด ถั่วลิสง เกลือ คลุกเคล้ากันแล้วมัดห่อด้วยใบมะพร้าวอ่อน กินแบบต้มสุกแล้วก็ได้หรือนำข้าวต้มสุกไปย่างไฟอ่อนๆ ก็อร่อยไม่แพ้กัน

   

 

 

    กลับหน้าหลัก          กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลานกีฬา

 
ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
   
   
กลับหน้าหลัก    กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำสั่ง

 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาที่อ่านหนังสือประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง2563
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาที่อ่านหนังสือประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง2562
 
  กลับด้านบน กลับหน้าหลัก