กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

                       8 มกราคม 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติขึ้น ณ
สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมและเพื่อให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน

ประธานจัดงานกล่าว
รายงานต่อประธานในพิธี

นางเพ็ญศรี รติเมธากุล
(ปลัด อบต.)

ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
นายวีระ สากูล (นายก อบต.)

 


กิจกรรมร้องเพลง

 กิจกรรม
ตอบคำถาม

กิจกรรม
เหยียบกล่องดวงใจ

กิจกรรมเก้าอี้ดนตรี


ภาพเด็ด