ชนะเลิศ

กีฬาห้วยบงคัพ53
3-10 เมษายน 2553 ณ สนามกีฬา บ้านหนองหิน ต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

 เพื่อสร้างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์ของประชาชนระหว่างหมู่บ้านในตำบลห้วยบง 10 เมษายน 2553 ชมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน  การแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ  และพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน