โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  ,   โครงการคนมหาดไทย ร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน      กิจกรรม ร่วมกันปลูกต้นไม้ และปฏิญาณตน งดเหล้าเข้าพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน