ตอนที่1                                                                      ตอนที่2
ฝึกอบรม อปพร. ณ บริเวณ อบต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภุมิ จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 15-19 สิงหาคม 2554
ไปหน้าหลัก