กิจกรรม วันผู้สูงอายุ
8 เมษายน 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ได้จัดกิจกรรม รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และมอบเบี้ยยังชีพขึ้น เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย