โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรลาดใหญ่ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์ธุรกิจชุมชน อบต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงนายวีระสากูลเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม