วันเด็กแห่งชาติ อบต.ห้วยบงนำโดยนายกวีระ สากูลได้จัดงานวันเด็ก ขึ้น ณ บริเวณ หน้าที่ทำการ อบต.ห้วยบงในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 มีเด็กและ ผู้ปกครองมาร่วมงานเป็นจำนวนมากมีเกมส์ ์ให้เด็กได้ร่วมเล่นกันอย่าง สนุกสนาน มีขนม และของแจกมากมาย
กลับหน้าแรก