กลับหน้าหลัก

 5 ธันวาคม 2554 อบต.ห้วยบง ได้จัดพีธี ถวายพานพุ่มและเครื่อง ราชสักการะ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ในเวลา 07.30 น.ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี ีเป็นจำนวนมาก

           5 ธันวาคม 2554 อบต.ห้วยบง ได้จัดพีธี ถวายพานพุ่มและเครื่อง ราชสักการะ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ในเวลา 07.30 น.ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี ีเป็นจำนวนมาก