6 มีนาคม 2557 อบต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ มาศึกษาดูงานเรื่องการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ณ อบต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ และได้ลงพื้นที่ดูแปลงหม่อนรอบ อบต.ห้วยบง
                                                                                กลับหน้าหลัก