กลับหน้าหลัก   อบต.ห้วยบง ร่วมกับ สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานราชการ 
ได้จัดการแข่งขันกีฬา "ห้วยบงคัพ 57" ขึ้น ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 3 เมษายน 2557
ณ สนามกีฬา บ้านหนองหิน ต.ห้วยบง อ.เมือง จ. ชัยภูมิ ในวันที่ 3 เมษายน 2557 เป็นพิธีปิด
และเปิดงาน