เด็กในวันนี้ คือนาคตของชาติในวันข้างหน้าอบต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 10 มกราคม 2557 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง มีเด็กและเยาวชนมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก  ซึ่ง อบต.ห้วยบง ขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่ร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆ มาเพื่อแจกเด็ก และเยาวชน
                                                                                กลับหน้าหลัก