กลับหน้าหลัก

 โครงการต้อกระจก (สปสช.)  7 พฤศจิกายน 2555 ได้นัดผู้ที่สนใจที่จะรักษาโรคตาต้อกระจกมาทำการคัดกรอง  ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ คัดกรองโดยแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล เพื่อนัดวันผ่าตัดลอกตา ต่อไป