กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
  ชื่อ-สกุล : นางนธมน  โหมดนอก
ตำแหน่ง : ผอ. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การศึกษา :
ปริญญาโท  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การจัดการ สาธารณสุขชุมชน
วันเข้ารับราชการ : 3 สิงหาคม 47
ที่อยู่ :  
โทรศัพท์ :
E-mail Address :
     
กลับหน้าหลัก