กองสวัสดิการสังคม อบต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
  ชื่อ-สกุล :นางสาวเพลินพิศ หินคล้าย
ตำแหน่ง :ผอ.กองสวัสดิการสังคม
การศึกษา : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันเข้ารับราชการ : 13 ธันวาคม 2548
ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :
E-mail Address : -
  ชื่อ-สกุล :นางสาววรากร  พงศ์สุพรรณ์
ตำแหน่ง :นักพัฒนาชุมชน
การศึกษา :
วันเข้ารับราชการ :
ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :
E-mail Address : -
     
กลับหน้าหลัก