ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย   ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลห้วยบง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เข้าหน้าเว็บไซต์
อบต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูม